שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter

גיור רבני ערים – צו השעה

הרב דוד סתיו
רב העיר שהם ויו"ר ארגון רבני צהר

העובדה שבכל שנה נולדים בישראל חמשת אלפים ילדים שאינם יהודים, והם מהווים בשר מבשרה של החברה הישראלית ומעורים בה מבלי הכר, מייצרת אתגר גדול של נישואי תערובת. אתגר זה קיים גם ברמת הפרט והקהילה, בפרט במגזר המסורתי והדתי-לאומי שחיים בממשק הדוק עם לא-יהודים במסגרת הצבא, העבודה והאוניברסיטה. אך הוא מאיים גם על שלמות החברה הישראלית כולה. עם זאת, למחלוקת סביב גיורי רבני הערים יש שני מישורים: פרוצדורלי והלכתי.

הויכוח הפרוצדורלי: ביד מי נתונה הסמכות לגייר?
המצב כיום הוא שכל בתי הדין לגיור הפועלים בחסות הרבנות מתפקדים כפקידים לגיור מטעם הרב הראשי לישראל. כלומר, אדם אחד ויחיד מחזיק את שער הכניסה לעם היהודי במדינת ישראל. מציאות כזו לא הייתה מעולם בעם ישראל. הלכות גרות נמצאות בחלק "יורה דעה" של ה-"שלחן ערוך" שמאז ומתמיד היה כלול במבחני ההכשרה לרבנות עיר של הרבנות הראשית, ומאז ומעולם היה נתון לסמכות רבני הערים בעולם היהודי ואף במדינת ישראל עד לפני שני עשורים ומחצה. לא אמורה להיות מניעה שרבני ערים, המופקדים על הלכות כשרות עירובין ורשום נישואין יוכלו לעסוק בגיור.

הויכוח ההלכתי: קבלת מצוות וגיור קטינים
אין רבני הערים בישראל שיסכימו לגייר בלי קבלת מצוות. ומאידך, בתי הדין של מנהל הגיור מגיירים כבר היום אנשים המצהירים על קבלת מצוות ובפועל רובם אינם שומרים מצוות אחר כך. לא בכדי, חלק גדול מן העולם החרדי בארץ ובחו"ל מזלזל בגיורים אלה ורואה בהם מעשה רמיה. בד בבד, בתי הדינים הללו לא מצליחים למשוך אליהם מספרים משמעותיים של מתגיירים שיצהירו בכנות על הרצון העקרוני לקבל את עול המצוות ולקיימן. במישור זה לא צפוי להתרחש שום שינוי עם או בלי החוק המוצע.

מהלך אחר, שקידם מורינו הרב נחום רבינוביץ זצ"ל, נוגע לגיור קטינים על ידי בית הדין גם אם לא בטוח שישמרו את המצוות כולן. מהלך זה מגובה בפוסקים גדולים בדורות האחרונים ובהם הרב משה פינשטיין זצ"ל מנהיג היהדות החרדית בארצות הברית. גם הרב עובדיה יוסף הכיר בתקפותו של גיור כזה, לפחות בדיעבד. לדעת הרב הרצוג והרב עוזיאל, שכיהנו כרבנים הראשיים לישראל, יש לדרוש לכתחילה התחייבות של ההורים למסגרת שתאפשר לילד שמירת שבת וכשרות וחינוך מסורתי, ועל כן גם מסלול זה איננו מתאים לכל משפחה. אך יש בכך פתח לפתרון רחב יותר לאתגר ההולך ומתעצם לנגד עיננו.

גיור רבני ערים – צו השעה

הרב דוד סתיו
רב העיר שהם ויו"ר ארגון רבני צהר

העובדה שבכל שנה נולדים בישראל חמשת אלפים ילדים שאינם יהודים, והם מהווים בשר מבשרה של החברה הישראלית ומעורים בה מבלי הכר, מייצרת אתגר גדול של נישואי תערובת. אתגר זה קיים גם ברמת הפרט והקהילה, בפרט במגזר המסורתי והדתי-לאומי שחיים בממשק הדוק עם לא-יהודים במסגרת הצבא, העבודה והאוניברסיטה. אך הוא מאיים גם על שלמות החברה הישראלית כולה. עם זאת, למחלוקת סביב גיורי רבני הערים יש שני מישורים: פרוצדורלי והלכתי.

הויכוח הפרוצדורלי: ביד מי נתונה הסמכות לגייר?
המצב כיום הוא שכל בתי הדין לגיור הפועלים בחסות הרבנות מתפקדים כפקידים לגיור מטעם הרב הראשי לישראל. כלומר, אדם אחד ויחיד מחזיק את שער הכניסה לעם היהודי במדינת ישראל. מציאות כזו לא הייתה מעולם בעם ישראל. הלכות גרות נמצאות בחלק "יורה דעה" של ה-"שלחן ערוך" שמאז ומתמיד היה כלול במבחני ההכשרה לרבנות עיר של הרבנות הראשית, ומאז ומעולם היה נתון לסמכות רבני הערים בעולם היהודי ואף במדינת ישראל עד לפני שני עשורים ומחצה. לא אמורה להיות מניעה שרבני ערים, המופקדים על הלכות כשרות עירובין ורשום נישואין יוכלו לעסוק בגיור.

הויכוח ההלכתי: קבלת מצוות וגיור קטינים
אין רבני הערים בישראל שיסכימו לגייר בלי קבלת מצוות. ומאידך, בתי הדין של מנהל הגיור מגיירים כבר היום אנשים המצהירים על קבלת מצוות ובפועל רובם אינם שומרים מצוות אחר כך. לא בכדי, חלק גדול מן העולם החרדי בארץ ובחו"ל מזלזל בגיורים אלה ורואה בהם מעשה רמיה. בד בבד, בתי הדינים הללו לא מצליחים למשוך אליהם מספרים משמעותיים של מתגיירים שיצהירו בכנות על הרצון העקרוני לקבל את עול המצוות ולקיימן. במישור זה לא צפוי להתרחש שום שינוי עם או בלי החוק המוצע.

מהלך אחר, שקידם מורינו הרב נחום רבינוביץ זצ"ל, נוגע לגיור קטינים על ידי בית הדין גם אם לא בטוח שישמרו את המצוות כולן. מהלך זה מגובה בפוסקים גדולים בדורות האחרונים ובהם הרב משה פינשטיין זצ"ל מנהיג היהדות החרדית בארצות הברית. גם הרב עובדיה יוסף הכיר בתקפותו של גיור כזה, לפחות בדיעבד. לדעת הרב הרצוג והרב עוזיאל, שכיהנו כרבנים הראשיים לישראל, יש לדרוש לכתחילה התחייבות של ההורים למסגרת שתאפשר לילד שמירת שבת וכשרות וחינוך מסורתי, ועל כן גם מסלול זה איננו מתאים לכל משפחה. אך יש בכך פתח לפתרון רחב יותר לאתגר ההולך ומתעצם לנגד עיננו.

מאמרים נוספים

גיור בעידן של קיבוץ גלויות

פרופ׳ ידידיה שטרן
נשיא המכון למדיניות העם היהודי ומרצה למשפטים באונ׳ בר-אילן
אשרינו שאנו חיים בדור של קיבוץ גלויות. בין השבים למולדת העתיקה גם משפחות שרק חלקים מתוכן הם יהודים. כך, כיום, חיים בישראל קרוב לחצי מיליון אזרחים, שהם עולים מכוח חוק השבות )וצאצאיהם שנולדו כאן(, שלא נולדו לאם יהודייה, ולכן אינם מוכרים על ידי ההלכה ועל ידי החוק הישראלי כיהודים.

גיור בעידן של קיבוץ גלויות

פרופ׳ ידידיה שטרן
נשיא המכון למדיניות העם היהודי ומרצה למשפטים באונ׳ בר-אילן
אשרינו שאנו חיים בדור של קיבוץ גלויות. בין השבים למולדת העתיקה גם משפחות שרק חלקים מתוכן הם יהודים. כך, כיום, חיים בישראל קרוב לחצי מיליון אזרחים, שהם עולים מכוח חוק השבות )וצאצאיהם שנולדו כאן(, שלא נולדו לאם יהודייה, ולכן אינם מוכרים על ידי ההלכה ועל ידי החוק הישראלי כיהודים.

חוק הגיור: הקרב בין מי שמעוניין לסייע לגרים – למי שלא רוצה בהם בישראל

ד"ר נתנאל פישר
ראש בית הספר למדיניות ציבורית, ממשל ומשפט במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
לא מדובר ברבנים "מקלים", לא מחפשים לחפף בגיור, לא מעוניינים בגיור סיטונאי – ואיש לא יבטל גיורים שנעשו | ד"ר נתנאל פישר, ממנסחי חוק הגיור החדש, עונה על הביקורות

חוק הגיור: הקרב בין מי שמעוניין לסייע לגרים – למי שלא רוצה בהם בישראל

ד"ר נתנאל פישר
ראש בית הספר למדיניות ציבורית, ממשל ומשפט במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
לא מדובר ברבנים "מקלים", לא מחפשים לחפף בגיור, לא מעוניינים בגיור סיטונאי – ואיש לא יבטל גיורים שנעשו | ד"ר נתנאל פישר, ממנסחי חוק הגיור החדש, עונה על הביקורות

הרב שלמה וילק על רפורמת הגיור: "הפתרון הטוב והמתאים ביותר"

שלמה וילק
ראש ישיבת ההסדר מחניים
ראש ישיבת מחניים: "כוחות גדולים מתנגדים למהלכים החשובים, וכמו תמיד אין מדובר בהלכה ולא בטובת עם ישראל".

הרב שלמה וילק על רפורמת הגיור: "הפתרון הטוב והמתאים ביותר"

שלמה וילק
ראש ישיבת ההסדר מחניים
ראש ישיבת מחניים: "כוחות גדולים מתנגדים למהלכים החשובים, וכמו תמיד אין מדובר בהלכה ולא בטובת עם ישראל".

רפורמת הגיור היא קריטית כדי להתמודד עם אתגרי השעה

הרב ד"ר שרון שלום
מרצה בחוג ליהדות וראש הקתדרה לחקר יהדות אתיופיה בקריה האקדמית אונו
למרות המחלוקת, הרפורמה של השר כהנא ראויה • כדאי לנו לפנות לתרבות הדתית האתיופית שיכולה לשמש כפתרון לפוליטיזציה הדתית.

רפורמת הגיור היא קריטית כדי להתמודד עם אתגרי השעה

הרב ד"ר שרון שלום
מרצה בחוג ליהדות וראש הקתדרה לחקר יהדות אתיופיה בקריה האקדמית אונו
למרות המחלוקת, הרפורמה של השר כהנא ראויה • כדאי לנו לפנות לתרבות הדתית האתיופית שיכולה לשמש כפתרון לפוליטיזציה הדתית.

הרב דרוקמן: חוק הגיור הוא חוק טוב וחשוב

הרב חיים דרוקמן
כראש ישיבת אור עציון ונשיא מוסדותיה,מהרבנים הבולטים בציונות הדתית.
מנגד מודה הרב חיים דרוקמן שעל אף החוק הטוב: "לא אצביע בעד אם הרבנות הראשית מתנגדת לזה".

הרב דרוקמן: חוק הגיור הוא חוק טוב וחשוב

הרב חיים דרוקמן
כראש ישיבת אור עציון ונשיא מוסדותיה,מהרבנים הבולטים בציונות הדתית.
מנגד מודה הרב חיים דרוקמן שעל אף החוק הטוב: "לא אצביע בעד אם הרבנות הראשית מתנגדת לזה".

אונאת הגר – עובדות ודעות

צוריאל חלמיש
חוקר הלכה בישיבת הר ברכה
מאז ומעולם היו מחלוקות בהלכות גיור. המקילים לא נמנעו מלגייר מחשש אונאת הגר, גם כאשר גורמים בתוככי הרבנות הראשית פקפקו בכשרות הגיורים. דעה וסקירה היסטורית.

אונאת הגר – עובדות ודעות

צוריאל חלמיש
חוקר הלכה בישיבת הר ברכה
מאז ומעולם היו מחלוקות בהלכות גיור. המקילים לא נמנעו מלגייר מחשש אונאת הגר, גם כאשר גורמים בתוככי הרבנות הראשית פקפקו בכשרות הגיורים. דעה וסקירה היסטורית.

תמיכה במתווה הגיור על ידי רבני ערים

הרב אליעזר מלמד
רב היישוב הר ברכה וראש הישיבה
טוב להחזיר לרבנים מקומיים את הסמכות החוקית לגייר. כך היא ההלכה מימים ימימה, שכל רב מוסמך לגייר. וכך נהגו גם במדינת ישראל עד לפני כשלושים שנה. וכך ראוי ונכון כיום

תמיכה במתווה הגיור על ידי רבני ערים

הרב אליעזר מלמד
רב היישוב הר ברכה וראש הישיבה
טוב להחזיר לרבנים מקומיים את הסמכות החוקית לגייר. כך היא ההלכה מימים ימימה, שכל רב מוסמך לגייר. וכך נהגו גם במדינת ישראל עד לפני כשלושים שנה. וכך ראוי ונכון כיום

מתווה הגיור יחזק את הגיור כהלכה בישראל

הרב יעקב מדן
ראש ישיבת הר-עציון
מתווה הגיור המוצע כעת שומר על מעמדם של הרבנים הראשיים כ”ראשי העדה הדתית”, החתימה על תעודת ההמרה של המתגייר תהיה גם מכוחם, והגיור יירשם ברשות מרכזית המתואמת עימם.

מתווה הגיור יחזק את הגיור כהלכה בישראל

הרב יעקב מדן
ראש ישיבת הר-עציון
מתווה הגיור המוצע כעת שומר על מעמדם של הרבנים הראשיים כ”ראשי העדה הדתית”, החתימה על תעודת ההמרה של המתגייר תהיה גם מכוחם, והגיור יירשם ברשות מרכזית המתואמת עימם.

שמירה על זהותה היהודית של המדינה – צו השעה

הרבנית ד״ר טובה גנזל
מרצה בכירה בחוג הרב תחומי למדעי היהדות ולשעבר ראש המדרשה, באוניברסיטת בר-אילן
זכינו לחיות בדור שבו לנגד עינינו מתכנסים נדחי ישראל מארבע כנפות הארץ, ומדינת ישראל מהווה מוקד משיכה ליהודים רבים, ועימם מי שהם מזרע ישראל. בכך מוצב לפתחינו אתגר הלכתי ומדיני.

שמירה על זהותה היהודית של המדינה – צו השעה

הרבנית ד״ר טובה גנזל
מרצה בכירה בחוג הרב תחומי למדעי היהדות ולשעבר ראש המדרשה, באוניברסיטת בר-אילן
זכינו לחיות בדור שבו לנגד עינינו מתכנסים נדחי ישראל מארבע כנפות הארץ, ומדינת ישראל מהווה מוקד משיכה ליהודים רבים, ועימם מי שהם מזרע ישראל. בכך מוצב לפתחינו אתגר הלכתי ומדיני.

המשכה של מסורת ולא רפורמה

הרב יעקב ורהפטיג
דיין גיור וראש כולל במכון הרי פישל (לשעבר)
לענין חוק הגיור אבהיר כי אין כאן שום רפורמה וכי המתווה חוזר לדרך בה נהגו לפני שנים בארץ. רב עיר הממונה על הכשרות, עירוב, טהרת המשפחה, לווית המת, ועל העולם ההלכתי

המשכה של מסורת ולא רפורמה

הרב יעקב ורהפטיג
דיין גיור וראש כולל במכון הרי פישל (לשעבר)
לענין חוק הגיור אבהיר כי אין כאן שום רפורמה וכי המתווה חוזר לדרך בה נהגו לפני שנים בארץ. רב עיר הממונה על הכשרות, עירוב, טהרת המשפחה, לווית המת, ועל העולם ההלכתי

חובתנו לפעול למען הגיור

הרב שמואל דוד
רב העיר עפולה
אחד המיזמים הראשונים שהקמתי עם כניסתי לתפקיד רב העיר לפני עשרים וארבע שנים, היה הקמת אולפני גיור בעפולה. הצורך לתת מענה לאנשים אשר זוהו כיהודים בברית המועצות לשעבר

חובתנו לפעול למען הגיור

הרב שמואל דוד
רב העיר עפולה
אחד המיזמים הראשונים שהקמתי עם כניסתי לתפקיד רב העיר לפני עשרים וארבע שנים, היה הקמת אולפני גיור בעפולה. הצורך לתת מענה לאנשים אשר זוהו כיהודים בברית המועצות לשעבר

חשיבות הגיור בעת הזו

הרב רא״ם הכהן
ראש ישיבת עתניאל ורב היישוב עתניאל
כפי שכבר כתבתי בעבר אין לי ספק שהאחריות של מנהיגי הציבור בעת הזאת היא כדברי הנביא ירמיהו: 'והקמתי עליהם רעים ורעום ולא ייראו עוד ולא יחתו ולא יפקדו נאם ה"'. מתוך כך אני סבור כי חובתנו להחזיר את יכולת הגיור לרבני ערים כפי שכבר היה בעבר במדינת ישראל וכפי שהיה בכל הדורות מזמן התנאים.

חשיבות הגיור בעת הזו

הרב רא״ם הכהן
ראש ישיבת עתניאל ורב היישוב עתניאל
כפי שכבר כתבתי בעבר אין לי ספק שהאחריות של מנהיגי הציבור בעת הזאת היא כדברי הנביא ירמיהו: 'והקמתי עליהם רעים ורעום ולא ייראו עוד ולא יחתו ולא יפקדו נאם ה"'. מתוך כך אני סבור כי חובתנו להחזיר את יכולת הגיור לרבני ערים כפי שכבר היה בעבר במדינת ישראל וכפי שהיה בכל הדורות מזמן התנאים.

חוק הגיור: לראשונה גיור ממלכתי המעוגן בחוק

ד"ר שוקי פרידמן
סגן נשיא המכון למדיניות העם היהודי ומרצה למשפטים במרכז האקדמי "פרס"
זהותה היהודית של ישראל תלויה בקיומו של רוב יהודי במדינת-ישראל. הנקודה בה מתלכדת מדינת ישראל המתחדשת עם הזהות הלאומית-דתית-היהודית היא בהגדרת היהודיות. אל מול הגדרות שונות אפשריות, המובהקת והרווחת ביותר גם כיום היא זו ההלכתית.

חוק הגיור: לראשונה גיור ממלכתי המעוגן בחוק

ד"ר שוקי פרידמן
סגן נשיא המכון למדיניות העם היהודי ומרצה למשפטים במרכז האקדמי "פרס"
זהותה היהודית של ישראל תלויה בקיומו של רוב יהודי במדינת-ישראל. הנקודה בה מתלכדת מדינת ישראל המתחדשת עם הזהות הלאומית-דתית-היהודית היא בהגדרת היהודיות. אל מול הגדרות שונות אפשריות, המובהקת והרווחת ביותר גם כיום היא זו ההלכתית.